Regulamin serwisu

 

Właścicielem strony internetowej pieczatkiwarszawa.com jest firma POLEX Jacek Wiśniewski z siedzibą
ul. Poznańska 26A, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 6111051512, REGON: 230171485, zwana dalej Wykonawcą.

Dane kontaktowe:

Biuro sprzedaży:
ul. Poznańska 26A, 58-500 Jelenia Góra
e-mail: info[@]pieczatki.top
telefon: 75 610 63 66,
kontakt telefoniczny w dniach i godzinach pracy sprzedawcy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17:00

 

WARUNKI OGÓLNE:

1. Strona internetowa znajdujący się pod adresem www.pieczatkiwarszawa.com umożliwia poprzez wypełnienie formularza zamówienia zamieszczonego na niej dokonywanie zamówienia pieczątek za pośrednictwem sieci Internet.
Zamawiający może także dokonać zamówienia pieczątki nie korzystając z formularza zamówienie zamieszczonego na stronie internetowej www.pieczatkiwarszawa.com, a przesyłając treść zamawianej pieczątki na adres e-mail info[@]pieczatki.top

2. Dokonanie zamówienia za pomocą formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.pieczatkiwarszawa.com jest dobrowolne i oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

3. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów i zamówienia, prosimy o kontakt z naszą firmą poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny.

4. Ceny pieczątek zamieszczone na stronie internetowej www.pieczatkiwarszawa.com są podane w złotych polskich (wszystkie podane ceny są cenami brutto), jednak z uwagi na fakt, że zamawiane pieczątki są wykonywane na indywidualne życzenie i zgodnie z wytycznymi zamawiającego oraz w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb mają one jedynie charakter informacyjny aby poinformować klienta przed złożeniem zamówienia i przedziale cenowym.

5. Ceną wiążącą jest wycena zamówienia przesłana zamawiającemu wraz projektem zamawianej pieczątki wykonana na podstawie przesłanej treści i parametrów pieczątki wybranych przez zamawiającego. Zamawiający ma prawo do jej akceptacji lub anulowania zamówienia po zapoznaniu się z jego projektem i wyceną. Cena nie zawiera kosztu przesyłki.

 

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

6. Oferta strony internetowej www.pieczatkiwarszawa.com obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie kraju. Zamówienie może złożyć każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Zamówienia pieczątek można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. Zamówienia składane są za pomocą formularza, który należy wypełnić.

9. Zamawiający składając zamówienie oświadczam, iż jest uprawniony do zamawiania i posługiwania się zamawianą pieczątką lub wykonuję ją na rzecz osoby upoważnionej. Wszelka odpowiedzialność za niezgodne z prawem i przepisami posługiwanie się pieczątką spoczywa na zamawiającym.

10. Klient strony internetowej www.pieczatkiwarszawa.com w celu złożenia zamówienia wypełnienia formularza zamówienia wpisując dane zgodne ze stanem faktycznym niezbędne do realizacji zamówienia oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym.

11. Zlecenia na pieczątki lekarskie i urzędowe będą realizowane po przesłaniu kopi prawa wykonywania zawodu lub oficjalnego zlecenia urzędowego, a ich realizacja może zostać wstrzymana do czasu dostarczenia ww. dokumentów potwierdzających posiadane prawo lub tożsamość.

12. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia i przesyłając treść zamawianej pieczątki zgłasza chęć jej wyrobienia, a Wykonawca na podstawie przesłanej treści sporządza projekt oraz dokonuje wyceny zamówienia i przesyła Zamawiającemu projekt i wycenę do akceptacji.

13. Zamawiający oświadcza, iż jestem uprawniony do zamawiania i posługiwania się zamawianą pieczątką lub wykonuję ją na rzecz osoby upoważnionej. Wszelka odpowiedzialność za niezgodne z prawem i przepisami posługiwanie się pieczątką spoczywa Zamawiającym.

14. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma na podany przez siebie w chwili składania zamówienia adres e-mail informację potwierdzającą fakt złożenie zamówienia pieczątki.

15. Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia złożonego przez zamawiającego wykona i prześle projekt zamawianej pieczątki na adres e-mail podany przez zamawiającego w chwili składania zamówienia oraz poinformuje w tej samej wiadomości o całkowitym koszcie zamówienia.

16. Zamawiający do chwili akceptacji przesłanych wzorów i wyceny ma prawo do poprawiania przesłanych treści i wzorów oraz do całkowitej rezygnacji i anulowania zamówienia.

17. Po zaakceptowaniu e-mail przez zamawiającego wzorów i wyceny pieczątki zamówienie zastaje skierowane do realizacji, a zamawiający zostaje poinformowany o możliwym terminie odbioru lub wysyłki.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w których to nie jest w stanie skontaktować się z zamawiającym lub zamawiający nie odpowiada na wysyłane wiadomości e-mail lub też zamawiający podał nieprawdziwe numery telefonu lub e-mail, pod którym będzie niemożliwe potwierdzenie zamówienia.

19. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zamawiającego.

20. Zamówione i zatwierdzone zamówienia na pieczątki realizowane są tego samego dnia. Zawiadomienie o możliwości odbioru lub wysyłka zamówienia są realizowane tego samego dnia lub dnia następnego (w zależności od godziny złożenia i potwierdzenia zamówienia oraz ewentualnie potwierdzenia płatności). Wyjątek stanowią modele pieczątki, których sprzedawca nie posiada aktualnie w magazynie. W takim przypadku zamawiający jest niezwłocznie poinformowany o możliwym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia i przysługuje mu prawo do rezygnacji z zamówienia. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 7 dni roboczych.

21. Czas doręczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych.

22. Zamówione i wykonane pieczątki można odebrać w siedzibie firmy sprzedawcy w Jeleniej Górze przy ul. Poznańskiej 26A lub dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień.

23. Zamawiający posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

24. Koszt przesyłki pokrywa Nabywca.

25. Zamawiający ma prawo wybrać formę płatności za zakupiony towar.

26. Realizacja zamówienia następuje po zatwierdzeniu projektu i wyceny pieczątki oraz w przypadku zamówień z wysyłką po odnotowaniu wpłata za zamówienie na konto.

27. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (faktura vat lub paragon), wydawany w chwili odbioru towaru lub dołączany jest do przesyłki.

 

ZWROTY:

28. Klientowi będącym Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r., poz. 827) w przypadku:

- umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
(dotyczy to m.in. pieczątek na których wykonane są, na życzenie Konsumenta, indywidualne treści odbicia pieczątki według jego indywidualnego zamówienia.)

- umowy o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Konsumenta pisemnego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: info[@]pieczatki.top bądź listownie na adres siedziby wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek do niezwłocznego zwrotu produktu, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania.

Koszt zwrotu produktu do sprzedawcy, w wyniku odstąpienia od umowy, ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Wykonawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek, odesłanych przez Klienta „za pobraniem”. Nie odpowiada także za koszty związane z takimi przesyłkami.

Zwrot przez Wykonawcę należnych Konsumentowi środków pieniężnych nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Wykonawca może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania produktu. Wartość zwracanych środków stanowi sumę zapłaty za produkt lub usługę i wartości kosztów najtańszej, oferowanej przez Wykonawcę wysyłki produktu lub usługi do Konsumenta.

29. Zwroty prosimy kierować na adres firmy POLEX Jacek Wiśniewski, ul. Poznańska 26A, 58-500 Jelenia Góra z dopiskiem „ZWROT”, koniecznie zamieszczając w przesyłce dowód zakupu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi zamawiający.

30. Prosimy o staranne zabezpieczenie odsyłanego towaru tak aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

31. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

 

REKLAMACJE i GWARANCJA:

32. Produkty sprzedawane przez Wykonawcę objęte są gwarancjami producentów lub dystrybutorów. Klient może skorzystać z udzielonej przez producenta lub dystrybutora gwarancji i reklamować produkt. Klientowi przysługuje jednocześnie prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usługi z tytułu rękojmi udzielonej mu przez Wykonawcę. W przypadku reklamacji należy skontaktować się telefonicznie 75 610 63 66 lub e-mail info[@]pieczatki.top

33. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

34. Opis reklamacji oraz pieczątki, których dotyczy reklamacja prosimy kierować na adres firmy:
POLEX Jacek Wiśniewski, ul. Poznańska 26A, 58-500 Jelenia Góra, z dopiskiem „REKLAMACJA”, koniecznie zamieszczając w przesyłce dowód zakupu. Koszt przesyłki ponosi zamawiający.

35. Prosimy o staranne zabezpieczenie odsyłanego produktu tak aby nie uległ zniszczeniu

36. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

37. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca zgodnie z życzeniem zamawiającego dokona wymiany towaru na wolny od wad i dostarczy go zamawiającemu na własny koszt lub dokona zwrotu kwoty przelewem bankowym.

38. Reklamacje wynikające z uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu uszkodzenia przez firmę kurierską. Nabywca powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru lub czy przesyłka jest kompletna.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

39. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wykonawcy. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Wykonawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z prawdą.
Dane osobowe będą gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub do ich usunięcia.

40. Wykonawca w przestrzeganiu prawa, praw autorskich i praw osób trzecich zdaje się wyłącznie na oświadczenia Zamawiającego i przyjmuje, że Zamawiający posiada wszelkie niezbędne prawa do wszystkich treści i obrazów przesłanych w zamówieniu. Jeśli jakiekolwiek prawa, prawa autorskie lub prawa osób trzecich zostaną naruszone całą odpowiedzialność ponosi Zamawiający i jest on zobowiązany do zwolnienia Wykonawcy z wszelkich roszczeń osób trzecich, a także zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z ewentualnym dochodzeniem prawnym.

41. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

42. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony internetowej i formularza zamówień spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

43. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

44. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla Wykonawcy.